PRN.bg - печатници, информация и цени за предпечат, фирми за печат

  » За PRN.bg
  » Печат и печатници
  » Файлове за печатница
  » Контакти и поръчки
  » Печатници календари
  » Рекламни материали
  » Брандиране
 
 
 


Препоръки при подготовка на файл за печатница.

1.1. Bleed 3-5 mm
Всички елементи които докосват формата на публикацията трябва да продължават с 3-5 mm над
края, за да не се появят бели линии при довършителните процеси (рязане, щанцоване и др.). Важ
но е да се предвиди наддаване още при подготовката на елементите на дизайна, в противен случай
някой важен елемент може да бъде прерязан на неправилно място.
1.2. Черно и надпечат (overprint)
С цел да се избегне видим ефект на липса на регистър в случай на черен текст, линии или малки
обекти върху цветна подложка, трябва да бъде включен overprint на черните (100% K) елементи. В
случай на наличие на елементи за които overprint не е препоръчителен (напр. големи черни повър-
хности със снимка или подложка под тях), трябва да се използва черно без overprint:
• стандартно черно (regular black), при което автоматично се включва operprint функцията: 100K
• богато (съставно) черно (rich black): 100K-50C или 100K-50C-40M
• черно без overprint: 100K-1C-1M-1Y
Друг често срещан проблем е случайно включване на overprint при бели или друг цвят обекти,
което води до изчезване или смяна на цвета на елементите. С цел да се избегнат подобни случаи
е препоръчително да се изключи overprint На всички обекти, които не са черни. Ако в проекта е
използвано захващане или overprint на не черни елементи или други или има други специфики, те
трябва да бъдат описани в експонационната бележка.
1.3. Бял текст върху черен фон
Поради факта че 100K може да изглежда твърде светло, когато се отпечатва на по-големи повърх-
ности, често се използва съставно черно включващо други цветове освен черния. Когато бял текст
се печата върху такъв фон (или върху тъмна снимка), дори минимално отклонение от регистъра
може да направи текста нечетим. В случай че шрифта е серифен, курсив, или тънък (thin) при-
емливата минимална големина е 10 pt, а при несерифен шрифт - 8 pt. В случай на използване на
съставно черно то трябва да бъде 100K-50C или 100K-50C-40M – и двете опции осигуряват доста-
тъчно наситеност (density).
При използване на бял текст върху съставно черно, проблема с регистъра може да бъде решен и с
контур от 0,1-0,15 mm, който е от черно без overprint (100K-1C-1M-1Y).
В съответствие с ISO 12647-2, допустимото отклонение в регистъра в центъра на изображение с
големина B2 и хартия над 65 gsm е до 0,08 mm, а в други случаи до 0,12 mm.
1.4. Точни (Spot) цветове
Обикновено “фирмените” цветове използват са дефинирани с PANTONE® цветови кодове, които
отговарят на формула със съответен цветови микс. Важно е да се знае че един или същ цветови
микс може да доведе до различен цвят в зависимост от използваната хартия. Например може да
сравните цвят 123 на хартия с покритие (коатирана) и хартия без покритие (некоатирана) използ-
вайки PANTONE® solid coated and PANTONE® solid uncoated цветови наръчници. С цел да се пос-
тигнат визуално еднакъв цветови резултат е добре да се дефинират конкретни цветове за различ-
ните хартии и начин на печат: например ако искате да постигнете цвят PANTONE® 123C (за хартия
с покритие) когато печатате визитки, може би ще предпочете да използвате PANTONE® 115U (за
хартия без покритие). Трябва да се има предвид също че много PANTONE® спотови цветове не
могат да бъдат възпроизведени при четирицветен печат.
1.5. Именуване на файловете
В зависимост от съдържанието и естеството на всяка отделна поръчка всеки PDF или Postscript
може да съдържа една или повече страници. Името на файла би трябвало да отговаря на съдър-
жанието и броя на страниците; препоръчително е да се добави и обрязания размер на изделието:
reallyfamousmagazine_007-015.pdf, bankbusinessbooklet_210x297mm.pdf.
Във връзка с различните изисквания на операционните системи и FTP, имената на файловете мо-
гат да съдържат само цифри буквите от a до z, подчертаваща линия (-), тире (-) и точка (.).
1.6. Кориците също са страници
Кориците се подават, като всяка си е отделен файл и отделно гръбче (за изделия с лепен гръб). В
случай че кориците са в един файл, то подредбата им трябва да е като в публикацията (К1, К2, К3
и К4). Друг вариант е кориците да са сглобени, както следва - Корица 4 ; гръбче ; Корица 1, и съот-
ветно - Корица 2 ; бял гръб ; Корица 3. Този метод е добре да се използва, когато имаме непрекъс-
нато изображение/дизайн преминаващ през Корица 1 и гръбчето и Корица 4.
1.7. Смяна на черната плака (мутация)
Често при публикации, които се отпечатват на няколко езика се използва т.нар. мутация в черния
цвят. За такъв тип продукти файловете се подават по следния начин: един файл с всички цветни
елементи (без черния текст и елементите които участват в мутацията) и допълнителни файлове за
текстовете (за всеки език - отделен файл).
1.8. Предвиждане на фреза (Consider the binding)
В случай на изделие с набор на колите вътрешната част на страниците (gutter) трябва да съдър-
жа 3-5 mm “сляпа част” . Тази част ще отпадне при преминаването на страниците през фрезата.
Това трябва да се вземе предвид при страници които съдържат елементи или изображения, които
преминават от едната страница на следващата. Най-лесното разрешение е да се използват елементи
при които рязането на няколко милиметра не биха довели до визуално дразнещи резултати - нап-
ример трева или гора. Най-добрия и точен метод е да се направи презастъпване (overlap), като 6
mm от изображението трябва да е еднакво от вътрешните части и на лявата и на дясната страница
(когато от фрезата отпаднат по 3 мм от всяка - изображението ще се получи правилно). Прочетете
повече на: www.photo.net/mjohnston/column40
1.9. Щанцоване, частичен лак
Контурите необходими за щанца, частичен лак, преге и други довършителни процеси трябва да
се съдържат във файла, като се използва спотов цвят (в най-горната равнина layer - със съответно
име (die cutting - щанца, varnishing - лак, emboss - преге); всички такива обекти трябва да са с вклю
чен overprint. Щанците се изобразяват с линия с дебелина 1 pt, като непрекъсната линия обознача
ва нож, прекъсната - биг, а линия от точки - перфорация.
Възможно е и файловете да бъдат подавани, като съответно има един файл с щанца, втори с мон
тирана щанца върху изображението и трети без щанцата.

 

Корекция или проверка на Вашият файл можете да възложите на Максофт Нет тук

 


съвети за предпечат, препоръки за предпечат, правене на предпечат, печатници, информация, файл за печат


Избрани сайтове Препоръки


  Начало /  /  / Препоръки за файл
 © 2005-2021 Всички права запазени
 PRN.bg - печатници, информация и цени за предпечат, фирми за печат
Maksoft Sofia 
 


ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

ВРЕМЕТО

ТВ ПРОГРАМИ


ВХОД
потребител:
парола: